تماس

پشتیبانی ۲۴ ساعته


آدرس دفتر مرکزی: تهران – سعادت آباد – خ سرو غربي – خ بخشايش -خیابان میرزایی (۱۵ غربي) – پلاک ۹ – بلوک غربی – طبقه ۱- واحد ۲

کد پستی: ۱۹۹۸۸۸۵۱۵۳

سایت: www.hamayeshkala.org

ایمیل: info@hamayeshkala.org

تلفن: ۲۲۱۳۱۷۰۷ – ۲۲۱۳۱۷۷۳ – ۲۲۳۷۳۳۶۱

فکس: ۲۲۳۷۳۰۲۳